Opus İmplant
  • Adresimiz
    HESKOOP Sitesi G Blok Ap. No:9
Opus İmplant

İMPLANTOLOJİ

İmplantoloji, diş tedavisinin doğal bir parçası haline gelmiştir. Bir yandan kapsamlı araştırma ve geliştirme, diğer yandan diş hekimleri ve diş teknisyenlerinin kapsamlı uzmanlığı, günümüzde implantların yararına, rutin olarak takılmaktadır. OPUS implant sisteminin temeli bu sağlam yapı üzerindedir. Klinikler ve diş hekimliği ofislerinden uzmanlarla kapsamlı iletişimde, gelecekteki talepleri göz önünde bulundurarak kanıtlanmış fikirleri yenilikçi çözümlerle birleştirmiştir.

Çene kemiğine yerleştirilen diş implantları diş kökleri olarak işlev görür. Doğal dişlere en çok benzeyen özellikleri taşıdıkları için köprü ve klasik protezlere kıyasla daha iyi çiğneme ve konuşma işlevi sağlar. Daha doğal ve estetik bir görünüm sunar. Doğru ve yeterli bilgi, deneyim, donanım birleştirildiğinde başarılı sonuçlar elde edilebilir. Diş implantları, bakımları için gerekli özen gösterilmesi koşuluyla yıllarca kullanılabilir. İmplantlar için hastanın mevcut kemik durumu ve sistemik hastalıkları çok önemlidir. En son teknoloji ile çoğu hasta implant tedavisi için uygun hale getirilmektedir. OPUS İmplant Sistemi maksimum esnekliğe sahip minimum bileşenler içermektedir. Tüm endikasyonlar ve ağızdaki tüm pozisyonlar için kullanabilirsiniz. Bize olan güveniniz bilimsel kanıtlara dayanmaktadır. Bu nedenle, kuruluşumuzdan bu yana OPUS’un araştırma ekipleri, olağanüstü kalite standartları sunan ürünlerimiz için geçerlilik sağlayan bilimsel veriler ve birikimi konusunda önde gelen klinikler, araştırma enstitüleri ve üniversitelerle yakın işbirliği içinde olmuştur.

Diş kaybı çok yaygın bir sorundur; bu nedenle, dental implantların kullanımı da yaygın bir uygulama haline gelmiş bulunmaktadır. Dental implant tasarımları, materyalleri ve teknikleri üzerine araştırmalar son yıllarda artmış ve gelecekte genişlemesi beklenmekle birlikte, daha iyi biyomalzeme kullanımı, implant tasarımı, yüzey modifikasyonu ve yüzeylerin işlevselleştirilmesi konusunda hala çok fazla çalışma bulunmaktadır.

Çap değerleri 3.4 ile 4.8 arasında ve uzunluk değerleri 8,10,12,14 boylarında yüksek kaliteli implant sistemleri sunmaktadır. Tüm implantlarımız titanyum alaşımı Ti-Grade4 hammaddesinden ve ISO5832-2 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Titanyum tamamen kemiğe entegre olma özelliğine sahiptir. Bu özellik güç ve dayanıklılığın kısmi avantajları ile birleştiğinde titanyum’un ideal implant malzemesi olmasını sağlar. OPUS IMPLANT Sisteminin kusursuz iç yapısı sayesinde birebir uyumlu abutment-implant bağlantısı sağlanır ve mikro boşluklar oluşmaz. İmplantın uzun ömürlü olmasını sağlar, vida kırılması ya da gevşemesi yaşanmasını önlemektedir.

Opus İmplant

İMPLANT YÜZEY

Dental implantların osseointegrasyon oranı ve kalitesi, yüzeyin pürüzlülüğü ve kompozisyonu ile ilişkilidir. Günümüzde titanyum ve titanyum alaşımlarının en iyi kemik bağlantısı sağlayan malzemeler olduğu kabul edilmektedir. Titanyum implantların biyolojik kabul edilebilirliğini daha da artırmak amacıyla implantlara çeşitli yüzey işlemleri uygulanmaktadır. Yüzey işlemlerinin uygulanmasında ki asıl amaç yüzey topografisi ve yüzey enerjisini uyarlamaktır. Bu şekilde ıslanabilirlik, hücre proliferasyonu, hücre büyümesi, kemik apozisyonu artmakta ve dolayısıyla os-seointegrasyon süreci hızlanmaktadır. Osteintegrasyon süreci iki aşamalı olarak gerçekleşir. İlk aşamada yerleştirilen implant

Opus İmplant

malzemesi direk olarak kemik ile temas etmektedir. Bu dönemde kemik ile organik yapı arasında herhangi bir tutucu yapı mevcut değildir. Biyolojik yapınınoluşmasına kadar süren bu ilk dönemde tutucu yapının mevcutolmaması sebebiyle implant ve çevresi arasında daha çok mekanik etkileşim söz konusudur Çalışmalarda gözlemlenen osteintegrasyon sürecinin ikinci aşamasında ise kemik ile temas halinde olan titanyum implantın üzeri yumuşak fibrozdoku ile kaplanmaktadır. Dental implantı çevreleyen bu kapsül yapının doğru bir kalınlıkta ve yapıda oluşmuş olması dental implantın üzerine gelen yükleri karşılayabilmesi ve kemiğe uygun bir şekilde sabitenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu iki süreç implant kaybının önlenmesi ve implantın uzun süreli performansı açısından oldukça önemlidir.

Yüzey hazırlama yöntemlerinde SLA (SAND-BLASTED ANODIZING) Yüzey kullanılmaktadır. SLA yüzey kaplama bir yüzey değildir. Yüzeyi pürüzlendirmek amacıyla kumlama işlemi uygulanmaktadır.

Opus İmplant
Opus İmplant

İmplant SLA Yüzey SEM Görüntüsü

İmplant vida içi ve tüm yüzeyleri homojen olarak kumlama yapılır. Kumlama işleminin ardından yüksek sıcaklıklarda asitle dağlama grubu uygulanır. Sonuç olarak implant yüzeyinde ince boyutlu 2-2.5 mikron mikro gözenekler görülür. Bu eşsiz makro / mikro topoğrafya, bakteriyel kolonizasyon olasılığını azaltırken hücre eklenmesi için ideal bir yapı sağlar. SLA implant yüzeyleri orta derecede pürüzlü yüzeyleridir. Pürüzlülük derecesi implant yüzeyi boyunca aynıdır. SLA Sistem iyileşmede en yüksek başarı oranı veren yüzeyleme sistemidir.

Tüm Türkiye
Opus İmplant Bayileri

Dental İmplant Sistemleri